Moje usługi

Skontaktuj się:

Zadzwoń do mnie:

+48 601 080 969

 

E-mail:

piotr.polak@dss.biz.pl

E-mail
Telefon
Pytanie
send
send
Question send - thank you
Please fill all the required fields

 

 

Analityka biznesowa

 

 

 

 

 

Usługi zarządzania oraz

Interim Management

 

 

Optymalizacja procesów produkcyjnych, zakupowych, magazynowych i transportowych

 

Optymalizacja procesów w ramach łańcucha dostaw i outsourcing

 

Organizacja

i prowadzenie 

warsztatów i szkoleń

Dostarczam rozwiązań, służących optymalizacji funkcjonowania firmy: od tworzenia map procesów biznesowych, pozwalających na wizualizację i dzięki temu lepsze zrozumienie, co się dzieje i co można ulepszyć w firmie, poprzez budowanie zestawów wskaźników efektywności operacyjnej (KPI), analiz szans i zagrożeń, i budowania wskaźników ryzyka (KRI), analizy "co-jeśli?" ("what-if?"), po tworzenie raportów, pozwalających na podejmowanie decyzji (bardzo często opartych na Rachunku Kosztów Działań ABC - Activity Based Costing)    

Praktyczna znajomość procesów produkcyjnych, logistycznych, zakupowych, zarządzanie tymi obszarami w firmach produkcyjnych, logistycznych, transportowych oraz handlu hurtowego i detalicznego, doświadczenia w optymalizowaniu działań operacyjnych w koncernach międzynarodowych oraz przedsiębiorstwach krajowych, zrozumienie przebiegu procesów w koncernach międzynarodowych, ale i w firmach kilkuosobowych - wszystko to wykorzystuję w projektach, dostosowanych do potrzeb i możliwości Twojego biznesu.

Oprócz zdolności analitycznych oraz umiejętności budowania nowych rozwiązań - przez wiele lat zarządzałem operacyjnie różnorodnymi biznesami w kraju oraz za granicą (Kraje Nadbałtyckie oraz Ukraina). Potrafię zarządzać przedsiębiorstwami krajowymi, ale także dobrze czuję się w środowisku wielokulturowym. Miałem również okazję kilkukrotnie odpowiadać za integrację po-przejęciową (Post-Merger Integration), 

Wiele przedsiębiorstw decydowało się na moje usługi w sytuacjach kryzysowych, wymagających dużych przeobrażeń w krótkim przedziale czasowym.

Doświadczenie zdobywałem w ramach całego łańcucha dostaw - od produkcji, poprzez magazynowanie, transport, aż po handel hurtowy i detaliczny.

Specjalizuję się również w procesach outsourcingowych, zarówno produkcji kontraktowej, jak i obsługi magazynowej oraz transportowej.

Od 2012 roku współpracuję z organizacją Vested, skupiającą specjalistów zakupowych i outsourcingowych na całym świecie, a od 2013 roku jestem jednym z członków Vested Board of Advisors. W zakładce publikacje znajduje się dużó informacji o moich doświadczeniach w tym zakresie 

Podnoszenie kwalifikacji pracowników, liczne wykłady dla studentów prestiżowych kierunków studiów podyplomowych na SGH (zakupy oraz logistyka) i SGGW (logistyka), które niezmiennie prowadzę od wielu lat, autorski program angielskojęzyczny "Shipping & Transport" na Uczelni Łazarskiego, którego w tym roku odbyła się już trzecia edycja, prowadzenie warsztatów z obszaru strategii, logistyki, transportu, zakupów, outsourcingu i obsługi klienta - to tylko niektóre ze szkoleń, które miałem przyjemność przygotować i prowadzić.

Od strony organizacyjnej miąłem również okazję dwukrotnie zaprosić do Polski "kobietę biznesu w USA" panią Kate Vitasek.